VENTANIA

Software na konštrukciu oceňovanie a výrobu drevených a plastových okien, dverí a zostáv

booklet obchod

Obchodná verzia systému Ventania je určená pre distribútorov a predajcov okien a dverí, ktorí hľadajú vlastný oknársky softvér. Dôvodov, prečo môžete k nim patriť aj Vy, je viacero:
  ✓ potrebujete sw pre svoju predajnú sieť
  ✓ dodávateľ Vám neponúkol podnikový sw
  ✓ dodávateľov sw je nevyhovujúci
  ✓ máte viacero dodávateľov
  ✓ nemáte stáleho dodávateľa
  ✓ plánujete alebo máte aj vlastnú výrobu
  ✓ chcete byť sw nezávislý od dodávateľa

Popis obchodnej verzie

Obchodná verzia systému Ventania spĺňa všetky požiadavky bežnej firmy zaoberajúcej sa predajom a montážou okien. Vedie užívateľa od zaevidovania zákazníka, cez nacenenie okien až k vytvoreniu obchodnej dokumentácie.

Výstupné dokumenty

Možnosti druhov generovaných dokumentov sú neobmedzené, napriklad spomenieme:
  ✓ rôzne cenové ponuky
  ✓ predfaktúry
  ✓ faktúry
  ✓ príjmové doklady
  ✓ dodacie listy
  ✓ zmluvy o dielo
  ✓ objednávky okien, parapiet, žalúzií, sieťok...
  ✓ zameriavacie protokoly
  ✓ kontrolné listy pre ISO

Generovanie dokumentov prebieha z dát projektu podľa zvolenej šablóny. Výsledný dokument je po otvorení v MS Word © Microsoft plne upraviteľný. Taktiež aj šablóny sú Vami plne editovateľné taktiež pomocou programu MS Word © Microsoft. Množstvo šablón je neobmedzené.

Tvorba pozícií a ich ceny

Návrh a nacenenie pozície spočíva vo vybraní konštrukčného systému, v zadaní rozmerov a vo výbere tvaru okna. Výrobok sa nacení podľa cenníkových cien (rastrov) a príplatkov na základe zadaného tvaru, rozmerov a konštrukčného systému. Okná sa dajú ľubovoľne konštrukčne upravovať. Cena výrobku na tieto úpravy reaguje príplatkami, alebo sa vynuluje v prípade, že úprava nemá cenové dáta.

Je možné konštruovať rôzne atypy: šikmé, oblúkové tvary, rôzne polohy priečok a mriežok. Tvorba zostáv je jednoducho vyriešná - podobá sa na vkladanie krídel do otvorov v ráme.

Doplnky a montáže

Pozície je možné vybaviť doplnkami ako sú parapety, žalúzie, sieťky, rolety a kusové doplnky. Rozmery doplnkov sú automaticky určené z rozmerov pozície, takže ich môžete objednávať súčasne s oknami. Program vie sám vypočítať montážne práce. Ich druhy a názvy nie sú obmedzené programom.

Korigovanie cien

Ceny pozícií je možné korigovať na úrovni celého projektu, alebo pre každú pozíciu individálne. Korekciu je možné zadať pomocou príplatkov a zliav, alebo percentuálne. Pri korekcii percentom je možmé zadať jeden percentný údaj na všetko, alebo až 18 pre jednotlivé komodity pozície (ako sú výrobky, parapety, žalúzie...).

Úprava parametrov a dát

V prípade že potrebujete upraviť vstupné dáta je systém Ventania vybavený Dátovým modulom, v ktorom si viete sami upraviť ceny alebo názvy položiek a podobne.

obrázok: Zoznam obchodníkov s podrobnosťami o vybranom zákazníkovi v dolnej časti
Zoznam obchodníkov s podrobnosťami o vybranom zákazníkovi v dolnej časti

obrázok: Vytvorenie / upravenie údajov o obchodníkovi
Vytvorenie / upravenie údajov o obchodníkovi

obrázok: Otvorenie projektu obchodného prípadu (obchodný prípad obsahuje viac projektov)
Otvorenie projektu obchodného prípadu (obchodný prípad obsahuje viac projektov)

obrázok: Výber tvaru okna
Výber tvaru okna

obrázok: Vytvorenie a nacenenie pozície
Vytvorenie a nacenenie pozície

obrázok: Úprava pozície
Úprava pozície

obrázok: Zoznam obchodníkov s podrobnosťami o vybranom zákazníkovi v dolnej časti
Vygenerovanie cenovej ponuky do textového editora MS Word © Microsoft

obrázok: Úprava dát v Dátovom module
Úprava dát v Dátovom module

Verzia pre obchod

Verzia pre výrobu

Verzia pre malé prevádzky