VENTANIA

Software na konštrukciu oceňovanie a výrobu drevených a plastových okien, dverí a zostáv

booklet výroba

Výrobná verzia systému Ventania slúži na konštrukciu, naceňovanie a prípravu výroby výrobkov z plastových, drevených a hliníkových profilov t.j. okien, dverí a zostáv. Je určená aj pre Vás, ak hľadáte softvér napríklad z týchto dôvodov:
  ✓ dodávateľ materiálu Vám neponúkol "OEM" výrobný sw
  ✓ dodávateľov "OEM" sw je nevyhovujúci
  ✓ máte viacero dodávateľov a ich "OEM" sw sa nedajú dátovo prepojiť
  ✓ nemáte stáleho dodávateľa
  ✓ nemôžete dodávateľov "OEM" sw použiť pre predajnú sieť
  ✓ verzia pre predajnú sieť Vám nevyhovuje

Popis výrobnej verzie

Výrobná verzia systému Ventania spĺňa všetky požiadavky bežnej firmy zaoberajúcej sa výrobou, predajom a montážou okien. Obsahuje všetky funkcie a vlasnosti Obchodnej verzie Ventania. Okrem toho obsahuje tlačový modul, určený na tlač podkladov pre zabezpečenie výrobného procesu od jeho prípravy až po jeho vyhodnotenie.

Podklady pre prípravu výroby

Tlačový modul obsahuje množstvo podkladov pre zabezpečenie výroby:
  ✓ objednávka skiel a výplní
  ✓ objednávka atypických skiel a výplní
  ✓ objednávka kovania - so zoznamom súčiastok
  ✓ objednávka kovania - so zoznamom krídel
  ✓ objednávka profilov
  ✓ objednávka profilov zoptimalizovaná na tyče
  ✓ objednávka doplnkov
  ✓ objednávka AL kapotáží
  ✓ celkový výpis materiálu

Mnohé podklady majú niekoľko rôznych variant, aby sa vyhovelo rôznym požiadavkam MTZ oddelení a dodávateľom.

Podklady pre výrobu

Taktiež tlačový modul obsahuje množstvo podkladov pre samotnú výrobu:
  ✓ podrobné výrobné výkresy výrobkov
  ✓ zjednodušené výrobné výkresy výrobkov
  ✓ výrobné výkresy pozícií
  ✓ nárez profilov neoptimalizovaný
  ✓ nárez profilov optimalizovaný
  ✓ nárez výstuží
  ✓ kontrolný list výroby

I z týchto výstupov majú niektoré viacero variant podľa požiadaviek MTZ oddelení a dodávateľov.

Podklady pre povýrobnú fázu

Tlačový modul ponúka aj podklady pre expedíciu, montáž a vyhodnotenie zákazky:
  ✓ montážne výkresy
  ✓ výpis komletnej spotreby materiálu s cenami
  ✓ dodací list
  ✓ výpis materiálu s rekapituláciou
  ✓ zoznam výrobkov
  ✓ zoznam pozícií
  ✓ výpis doplnkov

Tlačový modul umožňuje vytvárať spoločné výstupy z viacerých projektov naraz. Pred tlačou je možné určovať ktoré projekty, pozície daného projektu a následne i ktoré výrobky danej pozície sa majú do tlače zahrnúť. Výstupy je možné prehliadať, tlačiť a ukladať do súboru.

Okrem bežných výstupov je možné generovať aj exporty dát pre iné systémy ako sú obrábacie centrá, skladové, mzdové, účtovné sw a i.

obrázok: Zoznam zákazok pre tlač výstupov
Zoznam zákazok pre tlač výstupov

obrázok: Zoznamom pozícií pre tlač výstupov
Zoznamom pozícií pre tlač výstupov

obrázok: Zoznam tlačových výstupov
Zoznam tlačových výstupov

obrázok: Zobrazený tlačový výstup
Zobrazený tlačový výstup

obrázok: Zoznam profilov pre optimalizáciu porezu
Zoznam profilov pre optimalizáciu porezu

obrázok: Zobrazený výsledok optimalizácie porezu
Zobrazený výsledok optimalizácie porezu

obrázok: Výber pozícií pre tlač výstupov
Výber pozícií pre tlač výstupov

Verzia pre obchod

Verzia pre výrobu

Verzia pre malé prevádzky