VENTANIA

Software na konštrukciu oceňovanie a výrobu drevených a plastových okien, dverí a zostáv

Celý priebeh vytvorenia cenovej ponuky s dvomi pozíciami od spustenia programu až po tlač dokumentu. Celý priebeh vytvorenia cenovej ponuky s dvomi pozíciami od spustenia programu až po tlač dokumentu.

Cenová ponuka

Celý priebeh konštrukcie päťbokého šikmého okna zo základného obdĺžníkového rámu Celý priebeh konštrukcie päťbokého šikmého okna zo základného obdĺžníkového rámu

Šikmé okno

Celý priebeh konštrukcie šesťbokého zrezaného dvojkrídlového okna zo základného obdĺžníkového rámu Celý priebeh konštrukcie šesťbokého zrezaného dvojkrídlového okna zo základného obdĺžníkového rámu

Šikmé dvojkrídlové okno

Celý priebeh konštrukcie klasickej balkónovej zostavy a jej  uloženie do vlastných typov Celý priebeh konštrukcie klasickej balkónovej zostavy a jej  uloženie do vlastných typov

Balkónová zostava do vl. typov

Celý priebeh konštrukcie oblúkového okna zo základného obdĺžníkového rámu a rýchle vytvorenie balkónovej zostavy z hotového vlastného typu Celý priebeh konštrukcie oblúkového okna zo základného obdĺžníkového rámu a rýchle vytvorenie balkónovej zostavy z hotového vlastného typu

Oblúkové okno a zostava z vl. typu

Ukážka generovania viacerých druhov výrobných výstupov Ukážka generovania viacerých druhov výrobných výstupov

Výrobné výstupy

Vytvorené pozície

Obchodné výstupy

Výrobné výstupy

Videoukážky