VENTANIA

Software na konštrukciu oceňovanie a výrobu drevených a plastových okien, dverí a zostáv

Výrobný výkres (1)

Výrobný výkres (1)

Výrobný výkres (2)

Výrobný výkres (2)

Výrobný výkres (3)

Výrobný výkres (3)

Výrobný výkres (4)

Výrobný výkres (4)

Výrobný výkres (5)

Výrobný výkres (5)

Zostava

Zostava

Vytvorené pozície

Obchodné výstupy

Výrobné výstupy

výrobné výkresy
materiálové výpisy
nárezové výpisy

Videoukážky