VENTANIA

Software na konštrukciu oceňovanie a výrobu drevených a plastových okien, dverí a zostáv

Zmluva o dielo - strana 1

Zmluva o dielo - strana 1

Zmluva o dielo - strana 2

Zmluva o dielo - strana 2

Dodací list

Dodací list

Príjmový doklad na celú sumu

Príjmový doklad na celú sumu

Príjmový doklad na zálohu

Príjmový doklad na zálohu

Príjmový doklad na doplatok

Príjmový doklad na doplatok

Vytvorené pozície

Obchodné výstupy

cenové ponuky
faktúry
objednávky
iné

Výrobné výstupy

Videoukážky