VENTANIA

Software na konštrukciu oceňovanie a výrobu drevených a plastových okien, dverí a zostáv

Výpis doplnkov

Výpis doplnkov

Združená objednávka

Združená objednávka

Objednávka skiel

Objednávka skiel

Spotreba materiálu

Spotreba materiálu

Spotreba materiálu s cenami

Spotreba materiálu s cenami

Objednávka profilov optimalizovaná na tyče

Objednávka profilov optimalizovaná na tyče

Objednávka kovania podľa dielov

Objednávka kovania podľa dielov

Objednávka kovania podľa krídel

Objednávka kovania podľa krídel

Vytvorené pozície

Obchodné výstupy

Výrobné výstupy

výrobné výkresy
materiálové výpisy
nárezové výpisy

Videoukážky